Sách thiết kế đường ô tô tập 4 – Dương Học Hải

Sách thiết kế đường ô tô tập 4 là tập cuối cùng trong tập giáo trình thiết kế đường của trường Đại học xây dựng. Có nội dung khảo sát thiết kế đường ô tô.

Giáo trình thiết kế đường ô tô tập 4 – Dương Học Hải
Tập bốn này sẽ trình bày những nội dung về công tác khảo sát thiết kế đường ô tô ở các giai đoạn khác nhau; trong đó trình bày kỹ nội dung và phương pháp điều tra giao thông, phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế và đánh giá các phương án thiết kế; phương án thiết kế bình đồ, trắc dọc, trắc ngang và đặc điểm công tác khảo sát thiết kế đường trong các diều kiện thiên nhiên khác nhau.

Ngoài ra, tập này cũng đặc biệt chú trọng trình bày các vấn đề về thiết kế cảnh quan, thiết kế bảo vệ môi trường đường ô tô và thiết kế đường cao tốc. Những nội dung nói trên hiện thuộc học phần II của môn học Thiết kế đường dùng cho sinh viên Ngành Cầu đường Trường Đại học Xây dựng.

sach thiet ke duong o to tap 4 duong hoc hai - Sách thiết kế đường ô tô tập 4 - Dương Học Hải

Nội dung cuốn sách thiết kế đường ô tô tập 4 – Khảo sát thiết kế đường ô tô

– Chương 1: Lập dự án xây dựng đường và các giai đoạn khảo sát đường ô tô
– Chương 2: Điều tra giao thông phục vụ dự án thiết kế đường
– Chương 3: Công tác khảo sát thiết kế phục vụ cho việc lập dự án tiền khả thi và khả thi đường ôtô
– Chương 4: Công tác khảo sát đường ôtô trong giai đoạn khảo sát thiết kế kỹ thuật và giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công
– Chương 5: Phương pháp phân tích hiệu quả và đánh giá, so sánh phương án trong thiết kế đường ôtô
– Chương 6: Phương pháp thiết kế bình đồ, trắc dọc, trắc ngang
– Chương 7: Thiết kế cảnh quan và bảo vệ môi trường đường ôtô
– Chương 8: Đặc điểm công tác khảo sát thiết kế đường ôtô ở các vùng có điều kiện thiên nhiên khác nhau
– Chương 9: Thiết kế đường cao tốc
Các bạn có thể xem và download giáo trình Thiết kế đường ô tô tập 4 – Dương Học Hải tại đây:
https://drive.google.com/file/d/0BzngpfA0___3NGN1TGNSLXFUYzg/view

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *