Bài giảng Xây dựng công trình cầu đường trên nền đất yếu

Xây dựng công trình cầu đường trên nền đất yếu được xem như là một chuyên đề trình bày các lý thuyết và kinh nghiệm về cơ học đất, nền và móng vào việc xử lý nền móng của công trình khi phải xây dựng trên nền đất yếu. 

Bài giảng môn học này được viết nhằm phục vụ cho sinh viên ngành cầu đường với thời lượng 45 tiết, bao gồm các nội dung như sau:

1. Các khái niệm về lớp đất yếu, nền đất yếu, các tác động bất lợi của nền đất yếu đối với việc thiết kế xây dựng và sử dụng công trình.

2. Một số biện pháp gia cố nền đất yếu dưới nền đường đắp.

3. Đại cương về việc ứng dụng vải và lưới địa kỹ thuật trong xây dựng cầu đường

4. Đặc điểm thiết kế móng cọc dưới mố, trụ cầu trong điều kiện nền đất yếu

Cụ thể về nội dung bài giảng các bạn xem ngay dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *