Đồ án tổ chức thi công đường ô tô ĐH Công nghệ Giao thông vận tải

– Chiều dài tuyến: 11000 m .
– Cấp hạng kỹ thuật của đường : cấp II đồng bằng
– Tốc độ thiết kế: 80 km/h
– Bề rộng nền đường : 12 m.
– Bề rộng mặt đường : 2×3,75 m.
– Bề rộng lề đường : 2×3,0 m.
– Bề rộng lề gia cố : 2×2,5 m.
– Bề rộng lề đất      :2 x 0.5 m
– Độ dốc ngang mặt đường và lề gia cố:2%
–  Độ dốc ngang lề đất : 6%
– Kết cấu mặt đường: Gồm 4 lớp:
– Lớp mặt trên: 15 cm.
– Lớp mặt dưới: 16 cm.
– Lớp  móng trên: 17 cm.
– Lớp móng dưới: 18 cm.
Link download Đồ án tổ chức thi công đường ô tô ĐH Công nghệ Giao thông vận tải:
https://drive.google.com/file/d/0BzngpfA0___3VDZXcVlnc0FNX1U/view

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *