Đồ án tổ chức thi công đường ô tô ĐH Giao thông vận tải

– Cấp hạng kỹ thuật của đường : cấp II đồng bằng
– Kết cấu mặt đường: Gồm 4 lớp:
– Lớp mặt trên: 30 cm.
– Lớp mặt dưới: 31 cm.
– Lớp  móng trên: 32 cm.
– Lớp móng dưới: 33 cm.
Link download Đồ án tổ chức thi công đường ô tô ĐH Giao thông vận tải:
https://drive.google.com/file/d/0BzngpfA0___3TDh5UVNkVEMyRE0/view

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *