Sách Trắc địa đại cương – NXB Xây dựng

Gửi tới các bạn cuốn sách Trắc địa đại cương của nhà xuất bản Xây dựng, tác giả Trần Văn Quảng.

Trắc địa là môn khoa học về các phép đo được tiến hành trên mặt đất để xác định hình dạng và kích thước trái đất, thành lập các loại bản đồ cũng như giải quyết các vấn đề kỹ thuật khác.
Cùng với sự phát triển của xã hội, trắc địa phân ra một số chuyên môn hẹp như trắc địa cao cấp, trắc địa địa hình, trắc địa công trình, trắc địa bản đồ…
Trong quá trình phát triển, trắc địa có quan hệ mật thiết với các ngành khoa học khác như toán học, vật lý, thiên văn, địa chất, địa lý…
Trắc địa có vai trò quan trọng với nền kinh tế quốc dân, quốc phòng.
Trắc địa là môn khoa học không thể thiếu trong quá trình đào tạo kỹ sư xây dựng cũng như một số ngành kỹ thuật khác. Cuốn “Trắc địa đại cương” với 11 chương sẽ giới thiệu những vấn đề cơ bản và cần thiết của khoa học trắc địa trong xây dựng cơ bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *