bản tin

Điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng công trường

Điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng công trường được ghi và sửa đổi, bổ sung trong Điều 53 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 1. Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng như sau: a) Hạng I: […]