Trang chủ Chuyên ngành cầu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Xây dựng cầu đường bộ

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Xây dựng cầu đường bộ

1945
0

Quá trình xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Xây dựng cầu đ ường bộ được thực hiện trên cơ sở: nghiên cứu, thu thập thông tin v à các tiêu chuẩn có liên quan đến nghề Xây dựng cầu đường bộ.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Xây dựng cầu đường bộ

Nghiên cứu lựa chọn một số công ty, xí nghiệp lập phương án tiến hành khảo sát về quy trình sản xuất, các vị trí việc làm, lực lượng lao động của nghề Xây dựng cầu đường bộ; tổ chức các buổi hội thảo, lấy ý kiến của nhiều chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn trong nghề Xây dựng cầu đường bộ và cuối cùng là hoàn thiện bộ tiêu chuẩn gồm 13 nhiệm vụ và 129 công việc.

Đọc Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Xây dựng cầu đường bộ

*Download file Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Xây dựng cầu đường bộ:

https://drive.google.com/file/d/0BzngpfA0___3VExneEpMMkZDRjQ/view

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây