Trang chủ Chuyên ngành cầu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Lắp đặt cầu

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Lắp đặt cầu

1837
0

Căn cứ vào Quyết định số 1857/QĐ-BGTVT ký ngày 26/6/2009 c ủa Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho nghề: Lắp đặt cầu.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Lắp đặt cầu

Ban chủ nhiệm đã nghiên cứu nguyên tắc, quy trình xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia sau đó thực hiện việc xây dựng qua các bước sau:

– Họp Ban chủ nhiệm xác định nhiệm vụ và phân công công việc;

– Tổ chức tập huấn phương pháp khảo sát, phương pháp phân tích nghề, phân
tích công việc, phương pháp xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề cho những người tham gia xây dựng;

– Nghiên cứu, thu thập thông tin về các tiêu chuẩn liên quan đến nghề Lắp đặt
cầu;

Đọc Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Lắp đặt cầu

*Download file Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Lắp đặt cầu:

https://drive.google.com/file/d/1hVfAMfUL4bIveoTH5fl72hRtwm8NjRRR/view

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây