thiết kế đường

Sách thiết kế đường ô tô tập 2 – Dương Học Hải – Nguyễn Xuân Trục

Cuốn sách thiết kế đường ô tô tập 2 gồm 7 chương được đánh số từ chương 8 đến chương 13. Các chương 8, 9, 10, 11 và 12 do giáo sư Dương Học Hải biên soạn và chương 13, 14 do giáo sư Nguyễn Xuân Trục biên soạn. Giáo trình “Thiết kế đường ô tô tập 2” […]